Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu - Kierownictwo KMP - Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo KMP

   
KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
we WROCŁAWIU
mł. insp. Dariusz Kokornaczyk
 
 
I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI we WROCŁAWIU
mł. insp. Jerzy Kokot
 
 
ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI we WROCŁAWIU
mł. insp. Marek Łukaszczuk

 


Naczelnicy Wydziałów KMP we Wrocławiu :

 

Wydział Kryminalny

kom. Artur Kolankowski

p.o. naczelnik

podkom. Pawł Kołek

zastępca naczelnika

st. asp. Janusz Szczuka                      p. o. zastępca naczelnika

Wydział Prewencji i Patrolowy

podinsp. Mariusz Ryszkiewicz

p.o. naczelnik

asp. szt. Sławomir Tuszyński

p.o. zastępca naczelnika

asp. szt. Wojciech Mościbrodzki    zastępca naczelnika

Wydział Techniki Kryminalistycznej

podkom. Janusz Łuszpak

naczelnik

podkom. Dariusz Szachnowski

zastępca naczelnika

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

podinsp. Dorota Głowacka

naczelnik

Wydział Sztab Policji

nadkom. Andrzej Kamiński

naczelnik

nadkom. Dominik Pabich

 zastępca naczelnika

Wydział Ruchu Drogowego

podkom. Krzysztof Standio

p.o. naczelnik

kom. Artur Pawlik

p.o. zastępca naczelnika

Wydział Ochronny

kom. Sławomir Wołk

naczelnik

podkom. Radosław Wasiak

zastępca naczelnika

Wydział dw. z Przestepczością Gospodarczą

podinsp. Grzegorz Pancewicz

naczelnik

Wydział Kadr

podinsp. Arkadiusz Pelc

naczelnik

Wydział Wspomagający

asp. szt. Tomasz Chmielina

naczelnik

Wydział Kontroli

asp. szt. Tomasz Kołodziejczyk

naczelnik

Zespół Prezydialny

Magdalena Chmielina

specjalista

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna

Marta Balcerowicz-Hanaj

Pełnomocnik d.s. Ochrony Informacji Niejawnych

 

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia 15.03.2017
Data publikacji 06.04.2017
Data modyfikacji 06.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Justyna Szeglowska
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Justyna Szeglowska Wydział Prewencji i Patrolowy KMP we Wrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Justyna Szeglowska
do góry